Praktijk Seinpost

terug naar aanbod

Begeleiding mbv paard

De begeleiding van kinderen, jeugd of volwassenen met assistentie van paarden is een laagdrempelige training die gericht is op het fysiek ervaren of iets wel of niet past bij de cliënt.

Het paard als middel wordt ingeschakeld bij begeleiding aan kinderen met ontwikkelingsvragen. De symboliek van het paard, het berijden van het paard, gedragen worden door het paard en het aanvoelen van het gedrag van het paard dragen op positieve wijze bij aan het therapeutisch proces. Van belang hierbij is dat de cliënt zichzelf beter leert voelen én in contact komt met het paard.

Het sociale gedrag van paarden toont bijzonder veel overeenkomsten met die van de mens. Daarnaast hebben paarden de eigenschap exact te spiegelen wat de menselijke lichaamstaal toont. Ze zijn derhalve eenduidig in hun communicatie en accepteren iedereen (ze oordelen niet). Dit vermogen maakt paarden tot een waardevol instrument voor deze begeleiding. Bij reguliere therapie wordt er vooral een cognitief en verbaal appèl gedaan op de cliënt. Tijdens equitherapie wordt er op een speelse manier, in en niet-therapeutische setting, met cliënten gewerkt. De warmte, zachtheid van de huid en bewegingen maken het dier tot een krachtig overdrachtsfenomeen. De grootte en kracht boezemen een natuurlijk ontzag in en maken het mogelijk dat zij mensen kunnen dragen. Als geen ander dier vertonen zij ook de overeenkomst met een moeder (of verzorger) die, als het goed is, haar kind als eerste gedragen en beschermd heeft.

Door het therapeutisch werken met paarden wordt de mogelijkheid geboden ervaringen op te doen die leiden tot het aangaan van een veilige hechting en het vergroten van het zelfvertrouwen van de cliënt.

Deze begeleiding helpt bij:

  • Het vergroten van je zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie.
  • Ervaren wat je invloed is op je omgeving
  • Leren omgaan met je gevoelens (bang, boos, blij en bedroefd)
  • Leren contact maken
  • Te geloven in en te vertrouwen op je eigen kracht en te gaan voor je dromen en idealen.

Iedere sessie kent een vaste structuur. Na een kort (kennismakings)gesprek volgt het contact maken met het paard (begroeten, borstelen en eventueel optuigen). Daarna wordt gewerkt aan de gekozen doelstelling voor de betreffende sessie. Dit kunnen oefeningen en spelletjes óp het paard zijn of los werken met het paard(en). De oefeningen wordt gevolgd door het nazorgen van het paard (afzadelen, afspuiten, eten geven), terug naar de stal of weide brengen en afscheid van het paard nemen. Tot slot is er het evaluatiegesprek met de cliënt (en zijn/ haar ouders).

De training met behulp van paarden biedt een ruim aantal mogelijkheden om doelgericht te werken aan problemen van fysieke, psychische, en/of sociale aard. De training met behulp van paarden kan als zelfstandige therapie gegeven worden en kan ook aanvullend zijn naast andere hulpverleningsvormen. De training wordt individueel aangeboden. Ook in het kader van de Rots & Watertraining behoort een training met behulp van paarden tot de mogelijkheden.