Praktijk Seinpost

terug naar aanbod

Haptotherapie

De essentie van de haptonomie is je gevoel, denken en handelen meer in balans brengen zodat je jezelf op een positieve manier kan ontwikkelen.

De haptonomie gaat over het leren vertrouwen op de taal van je lichaam, je lichaam liegt immers nooit! Door te voelen kan je leren luisteren naar de taal van je lichaam. Voelen is niets anders dan gebruik maken van je een zintuig, namelijk onze tastzin. Geen vaag gedoe, maar concreet en toepasbaar. De haptonomie, ook wel de wetenschap van de affectiviteit genoemd, gaat ervan uit dat mensen een liefdevolle, ondersteunende en waarderende omgeving nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen tot een open en vrij persoon.

Haptonomie bestudeert het menselijk vermogen tot voelen, aanvoelen, doorvoelen. Haptonomie richt zich dus op tasten, aanraken. Hiermee wordt niet alleen lichamelijke aanraking bedoeld, het gaat ook om aanraking als mens: je raakt een persoon door hem aan te spreken in zijn gevoel en zijn beleving. Daarbij wordt de term “persoon” begrepen als een volwassen, autonoom mens die in zijn relatie tot anderen onvoorwaardelijk de verantwoording voor de gevolgen van zijn gedrag en handelen op zich neemt. De persoon is zelfbewust en in overeenstemming met zijn authenticiteit. In de haptonomie gaat men er van uit dat de mens in zijn lichaam woont, leeft en via zijn lichaam voelt. De ziel wordt zo belichaamd. Door omstandigheden kan het lichaam, al dan niet tijdelijk, onbewoond zijn. Dit lichaam kenmerkt zich door uiterlijke kenmerken als de opgetrokken schouders, strakke knieën (knieschijven kunnen niet los bewegen), ingetrokken buikwand, sterk holle rug, geknepen keel, starre bewegingen. Leegte in de aanwezigheid, ofwel afwezigheid. Het lichaam neemt geen ruimte in, het straalt niets uit. In een dergelijke situatie kan haptotherapie hulp bieden.

De haptotherapie is een begeleidingsvorm die gebaseerd is op het principe van de haptonomie. De essentie van de haptotherapie ligt in het herstellen of verstevigen van de natuurlijke wisselwerking tussen zichzelf en zijn omgeving. Als een mens niet, te weinig of op een negatieve manier aangeraakt wordt, kan er een verstoring in het gevoelsleven ontstaan. Door haptotherapie gaat een mens (weer) luisteren naar de signalen die zijn lichaam geeft over zichzelf. Zo kan een persoon voelen waar zijn lichaam ja of nee op zegt, of waar zijn grenzen liggen.

Om aan kinderen en hun ouders te vertellen wat haptonomie/ haptotherapie is en wat het voor het kind en/ of de ouder kan betekenen maken we gebruik van de vergelijking tussen het kind als persoon en een huis. De afbeelding hier naast wordt daarbij gebruikt.

Bedrijfstrainingen: “Resultaat door Verbinding”.

Nadat ik de Masterclass van Ted Troost en Eric Elbers heb gevolgd ben ik geïnspireerd geraakt om ook het bedrijfsleven kennis te laten maken met haptonomie. Zoals immers meerdere evaluaties laten zien wordt het succes van een project vooral veroorzaakt door SAMENwerking en het loslaten van oude gedragspatronen. Als de SAMENwerking goed gaat is er verbinding in het team, vindt er afstemming plaats, voelt het vitaal, is er openheid naar elkaar, is er vertrouwen, is er veerkracht in het team en heeft het team een eenduidige focus. Dat kan je doen door teambuilding, met elkaar de hei op, outdoor activiteiten of gesprekken voeren. Het gaat er immers om dat je in contact komt met elkaar.

Maar hoe blijft de verbinding? Het gezamenlijk oplossingsvermogen, de samenwerking, heeft vitaliteit nodig. Door juist non-verbaal en fysiek met elkaar aan de slag te gaan kom je allereerst meer in verbinding met jezelf om vervolgens verbinding te kunnen maken met de ander, je team en de omgeving. Je leert te vertrouwen op de taal van je lichaam, je lichaam liegt immers nooit! Je wordt je bewust van je lichaam en voelt je lichaam, zo kan je luisteren naar de taal van je lichaam. Dat wat je innerlijk beweegt is aan de buitenkant te zien, te voelen en te horen door de ander. In de training is aandacht voor het vergroten van je belastbaarheid en het vergroten van de belastbaarheid in het team.

In de training leren we door te doen. Vooraf is er weinig toelichting en uitleg. Achteraf juist wel. Na elke oefening staan we stil bij wat er is waargenomen, hoe de oefening is beleefd, waarin je jezelf vrij voelt of juist beperkt, wat je ontdekt hebt en wat je mogelijk nodig hebt, wat goed voelt en wat minder goed voelt.

De training betreft maatwerk en aan de training wordt samen met de opdrachtgever inhoudt gegeven. Is je interesse gewekt? Wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met Arjan via arjan@praktijkseinpost.nl of telefonisch op 06-20441254.